środa 24 kwiecień 2019

O EFEKCIEhundred monkey effect SETNEJ MAŁPY

Efekt Setnej Małpy jest aktem wiary, przekonania i pewności, że mocno zdewaluowane pojęcie naszego wspólnego współistnienia – wszystkich żywych istot wraz z naszą planetą – niesie w sobie duże głębszą treść, niż tylko fizyczną koegzystencję obok siebie. Niesie w sobie radość i zarazem zobowiązanie współzależności - a więc i odpowiedzialności za siebie i za innych.

Efekt Setnej Małpy jest hasłowym zapisem pewnego doświadczenia. Odwołuje się ono do swojego rodzaju fenomenu powtarzalności - że po przekroczeniu pewnej krytycznej minimalnej ilości osób w danej populacji, które osiągają podobny poziom wiedzy, umiejętności i świadomości, dostęp do tej wiedzy, umiejętności i świadomości lawinowo otwiera się dla wszystkich pozostałych przedstawicieli całej populacji. To właśnie ów symboliczny Efekt Setnej Małpy opisany między innymi przez Ruperta Sheldrake'a, ale też i kilku innych badaczy tematu. I jest to prawdopodobnie jeden z podstawowych mechanizmów ewolucji świadomości każdego gatunku. I jego samego. Że nas jest WSZYSCY. A ich jest NIKT.

 

Efekt Setnej Małpy niektórym wydaje się też być istotą dziennikarstwa. Bo dokładnie temu powinna służyć dziennikarska praca. Byle by była uczciwa i wynikała ze świadomości naszej współzależności – powszechnej, a nie ograniczonej do pracodawcy, czy też uznawanego autorytetu. Byle by służyła dociekaniu tego, co potrafimy dostrzec w danym momencie jako prawdę. I wówczas Efekt Setnej Małpy daje znakomity Efekt:)