środa 24 kwiecień 2019

O BLOGU

MEMBERSIwitaj:) PANEL LOGOWANIA

Efekt Setnej Małpy jest subiektywnym blogiem informacyjnym. Publikowane tu wiadomości są często treścią alternatywną wobec głównego nurtu - tzw. nauki, mediów, edukacji kultury i innych dziedzin życia. Są dopełnieniem pola informacyjnego o perspektywy, które są przez nami częściej zamykane, niż otwierane. Doświadczenie mnie nauczyło, by z rezerwą podchodzić do każdej wiadomości. I rzecz nie tylko w tym, na ile jest ona rzeczywista, a na ile wykreowana (zmanipulowana, wyrwana z kontekstu, czy wręcz fałszywa). Najważniejsze chyba jest to, czy i  jak z nią rezonujemy. Czy ona nas inspiruje do zmiany, czy nas zamyka na nią. 

Tak więc marzy mi się taki zestaw informacji, który być może zainspiruje Cię, by się otworzyć na inne warianty zdarzeń, niż te, które programują w nas tuby tzw. głównego nurtu. Że świat może jawić się zupełnie innym niż ten, którego wizje nam podawano od dziecka. Że świat generalnie jest taki, w jaki uwierzysz. I choćby dlatego sam staram się zachować dużą ostrożność w swoich aktach wiary. I myślę, że warto widzieć próby zmanipulowania naszej świadomości, by móc się im nie poddać.

Moją intencją jest też pozytywne samoprogramowanie naszej własnej świadomości i - co za tym idzie – odwzorowanie jej w świecie, który nas otacza. Wszelako nie jestem zwolennikiem zamykania oczu na szaleństwo tego świata z wiarą, że jeżeli go nie widzę, to mnie  nie dotyczy. Moje osobiste udane próby pozytywnego samoprogramowania swojego umysłu niejednokrotnie zaczynały się od uświadomienia sobie co wokół mnie jest kłamstwem, a co  może być bliskie mojemu sercu.

Leszek Kołakowski, filozof, powołał w jednej ze swoich książek frazę COCOFLI. Publikacja była anglojęzyczna i fraza ta była skrótem od COexistation>COoperation>Friendship>Love>Identity (czyli Współistnienie>Współpraca>Przyjaźń>Miłość>Utożsamienie). To właśnie jest kierunek tego pozytywnego samoprogramowania.

Rolą bloga Efekt Setnej Małpy jest więc wynajdywać, opisywać, dokumentować, inspirować, współtworzyć i wspierać działania na rzecz przebudowy naszego świata z wersji szaleńca na wersję człowieka serca. Z wariantu niemożności i ograniczeń do wariantu w którym jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Gdzie zamiast niewolniczej struktury społecznej powstaje społeczność współpracy, współzależności i współodpowiedzialności. W ogromnym skrócie – make love not war.

Marzy mi się jak najszersze dotarcie z tym projektem do wielu różnych środowisk ludzi - niekoniecznie powiązanych ze sobą - którzy odwołują się czynnie do systemu wartości zbudowanego wokół dwóch podstawowych ludzkich uczuć: empatii i ciekawości. 

W trzech zdaniach oznacza to, że:

  • poszanowanie każdej żywej istoty oraz środowiska życia ma priorytet nad każdym utylitarnym stosunkiem do nich; dotyczy to także nas samych
  • wolność poszukiwań, samorozwoju, myśli i słowa ma priorytet nad inwigilacyjną konstrukcją społeczną
  • konstrukcja i samoorganizacja społeczna (będąca na całym świecie w budowie) oparta jest na współpracy i wzajemnym wspieraniu się, a nie na ekonomicznej konkurencji i jakichkolwiek formach manipulacji lub dominacji jednych nad drugimi

W ogromnym skrócie – make love not war...

Publikowane tu wiadomości są odwzorowaniem subiektywnych poglądów autora. Zapraszam - poczytaj i może skorzystaj?

Andreas

 

 

Zdjęcia użyte w główce templatki strony:

Ikonka zdjęcia Plejad w czakrze korony strony - Image Credit: Robert Gendler and APOD
Logo SchodamiDoNieba.pl - Image Credit: Andreas/EfektSetnejMałpy